Vårt medlemsantal under 2015 var vid årets början 100 personer och vid årets slut 160.

Förhoppningen är att vi ska passera 200 under 2016

 

Aktuell Styrelse