symbol om förening

Georg Nyströms förslag till

Stadsvapen/logotype

 

logga omförening

 

 

Det rostfria Nyby Bruks första logotype/trademark

 

S:t Olof - Torshällastads vapen 

 S:t Olof Torshälla stads vapen

 

alt. förslag till stadsvapen 

Alternativ till stadsvapen