Till alla intresserade som vill stötta föreningen och kanske också delta i föreningens projektarbeten de närmaste åren

Vi är några entusiaster som bildat och registrerat rubricerade ideella förening i avsikt att  bistå Torshälla Stads Nämnd och hembygdsföreningen

S:t Olofs Gille med material till firandet av TORSHÄLLA STADS 700-åriga historia år 2017.

 

Startmötet för föreningen hölls söndagen den 2013-02-24 i åminnelse av att den 24 februari 1317 utfärdar kung Birger Magnusson från Nyköping stadsprivilegier för Torshälla (Thorssargh). Det sker på begäran av två Torshällabor, "två förståndiga män", Germund och Olaf, som på nyåret uppvaktar kungen på Nyköpingshus.

  

Staden blir utskeppningshamn för järn från Bergslagen som fraktas till Torshälla via Örebro, Hjälmaren och Eskilstunaån. Staden får dessutom samma rättigheter och förmåner som andra städer i riket (t.ex. att betala skatt!!) och tilldelas en torgdag i veckan (fredag) som ger staden rätt att hålla marknader (samtidigt som det blir förbjudet att idka handel utanför stadens hank och stör).

Torshälla övertar Eskilstunas tidigare roll som centralort i Rekarnebygden.

 

Presentation av TNHS i jan 2014

Värvarbrev

1:a projektutkastet jan 12013