Husbergsborgen alt 1    Husbergsborgen alt 2

 

         

 

En HUSBERGSBORG (Folkungaborg) byggs.

Målsättningatt illustrera Vikinga tiden, de första fallen, fram till året 1317 då Torshälla blev stad.

 

Vad ska illustrerasfornlämningar, fiske och sjöfart, 1:a kvarnen, hamnen, tull och omlastning, staden och dess invånare och näringar 1317, etc.

 

A-verkstaden ...

 

A-verkstaden - en ny "Stadskällare" med hotellverksamhet och restaurang mot ån?

 

Alternativ: Bostadsrättsförening med exklusiva lägenheter och kanske en restaurang mot ån

 

Sicklauddsbron 2011

 

Sicklauddsbron i Hammarby Sjöstad, för gång och cykeltrafik, kanske kan kopieras och bli en ny Krusgårdsbro i Torshälla hamn