Välkommen till Sparbanksstiftelsen Rekarne

Fotograf Magnus Ericson - Bränne Jäder   

Vi vill vara en positiv kraft i samhället. Att bry sig om vår hemvist är en del av Sparbankens historia.

Därför tar vi en aktiv del i samhället, både på egen hand och i samverkan med Sparbanken Rekarne.

Vår huvudsakliga uppgift är rollen som hälftenägare till Sparbanken Rekarne AB och att bevara minnet av

sparbanksidén samt de Sparbanker och Föreningsbanker som ligger till grund för dagens Sparbanken Rekarne. 

Enligt stadgarna skall vi främja sparandet i Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Det innebär att bidrag kan

lämnas till projekt inom områdena näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur inom kommunernas gränser.

Sedan bildandet 1996 har vi i genomsnitt delat ut ca 9 000 000 kronor varje år. 

http://www.sparbanksstiftelsenrekarne.se/