Bergströmska gården

 

 

Torshälla hembygdsmuseum

BERGSTRÖMSKA GÅRDEN

 

År 1798 eldhärjades Torshälla och mer än hälften av de 100 gårdarna i staden totalförstördes, liksom även rådhuset. Gård nr 58 i hörnet av Lilla gatan och Birgersgatan skonades dock.  Denna gård, nu kallad Bergströmska gården, är ett utomordentligt gott exempel på hur en borgargård från 1700-talet såg ut i en svensk småstad. Visst finns det äldre gårdar men ingen av högre ålder som är så allt igenom enhetlig som denna lilla gård.

 

 

                                            http://www.sanktolofsgille.se/