Holmens gård 2014 Krusgårdsbron Nyby Bruks stn 
Holmenfallet med Holmens Herrgård 2014 Den gamla Krusgårdsbron  Nyby Bruks station byggs 1895