2018 

Releasemötet i Kvarnen den 18 februari blev lyckad - se Startsidan

 

2017 - vintern 

Releasemötet i Kvarnen den 15 jan av skriften STADEN I TID OCH OTID blev en mycket lyckad tillställning. Ett särskilt tack till "Jubileumsgeneralen för Torshälla 700 År" Annika Edetun-Lathinen som gav en utförlig presentation av hela årsproprammet för 700-årsfirandet. Ett tack även till vår nämnd-ordförande Lars-Göran Karlsson och förvaltningschefen Ingrid Sköldmo som bidrog med information om kommunens aktiviteter och investeringar för att förgylla stadens  700-årsjubileum. Det avslöjades att en bro vid hamnen över till Krusgårdssidan är på gång.

 

2017- våren

Den 5 mars hölls årsmötet i en rasande fart med efterföljande release av skriften:

STORMÄNNENS REKARNE UNDER FORNTID OCH MEDELTID SAMT WÄSBY, VÄSBYHOLM OCH MÄLARBADEN 

Skriften var alldeles nytryckt och för att hinna få leverans i tid till den 5 mars gjorde tryckeriet en snabbleverans av de första 100 exemplaren - Tack!

 

2016

Årsmötet ägde rum den 13 mars kl. 15:00. Mötet kombinerades med release av publikationen "NÄR DÅ VAR NU" Torshälla från forntid till år 1717, det 3:e bidraget i stadens intressanta historia, och samlade nästan 70 medlemmar.

 

Den 12 juni var det dags för release av den 4:e publikationen

"NYBY BRUKS LIBERGS-EPOK", se inbjudan. Trots söndagens fina sommarväder, samlades nästan 50 medlemmar i Kronokvarnen.

Förutom kort presentation av Benny Flodin gav Torshälla stads nye förvaltningschef Ingrid Sköldmo en uppskattad information om planerna inför jubileumsåret. Mingel och värdefull diskussion gav fina uppslag till aktiviteter m.m. inför 2017.

 

Den 5:e publikationen STADEN VID FORSEN presenterades den 9 oktober - se inbjudan i högra spalten och under fliken Informa-tionsmöten. Mötet på Holmens gamla skola samlade nästan 60 deltagare som fick en kort resumé av Östen Belin.

 

Mötet besöktes också av Torshälla nämnds ordf. Lars-Göran Karlsson (S) och före-trädare för MP Magnus Arreflod och för V Alar Kuutmann som gav sina synpunkter på hur Torshälla stads framtida nämnd bör se ut. Eftersom mötet tillät frågor drog tiden iväg mera än beräknat, men alla verkade trivas trots tidsöverdraget.

 

Aktuellt senhösten 2016

Ett intensivt arbete pågår nu under hösten med skriften TORSHÄLLA STADS NÄRINGSLIV 1717-1967 (alt. 2017) som fått namnet

STADEN I TID OCH OTID - Torshällas senaste 300 år 1718-2017

och en med arbetsnamnet MÄLARBADENS, WÄSBY SLOTTS , VÄSBYHOLMS HERRGÅRDS OCH DESS SÄTERIS historia.

 

Tillsammans med Torshälla stads förvaltning och projekt TORSHÄLLA 700 ÅR arbetar vi med förslag till en TIDSLINJE över minst 700 år att placeras nere vid hamnen och ca 3 st informationsstationer med preliminär placering på Holmberget, vid Kvarnen/Rådhustorget och vid hamnen.