2018 

Releasemötet i Kvarnen den 18 februari liksom det kombinerade release och årsmötet den 25 mars blev mycket lyckade - se  Startsidan. 

Ett extra årsmöte för upplösningen av föreningen är satt till den 20 maj.

 

2017  

Releasemötet i Kvarnen den 15 jan av skriften STADEN I TID OCH OTID blev en mycket lyckad tillställning. Ett särskilt tack till "Jubileumsgeneralen för Torshälla 700 År" Annika Edetun-Lathinen som gav en utförlig presentation av hela årsproprammet för 700-årsfirandet. Ett tack även till vår nämnd-ordförande Lars-Göran Karlsson och förvaltningschefen Ingrid Sköldmo som bidrog med information om kommunens aktiviteter och investeringar för att förgylla stadens  700-årsjubileum. Det avslöjades att en bro vid hamnen över till Krusgårdssidan är på gång.

 

Den 5 mars hölls årsmötet i en rasande fart med efterföljande release av skriften:

STORMÄNNENS REKARNE UNDER FORNTID OCH MEDELTID SAMT WÄSBY, VÄSBYHOLM OCH MÄLARBADEN 

Skriften var alldeles nytryckt och för att hinna få leverans i tid till den 5 mars gjorde tryckeriet en snabbleverans av de första 100 exemplaren - Tack!

 

Den 15 april förrättades invigningen av vår Jubileumsutställning "TORSHÄLLAS TIDSLINJE från istid till nutid".

Se under fliken DELPROJEKT

Invigning tidslinjen

Ca 60-70 personer deltog när vår ordf. Rolf Forssell kort informerade om Tidslinjens tillkomst och Torshälla kommundelsnmnds vice ordf. Eine Ikonen förrättade invigningen. Under studiet av vår historia bjöds som vanligt mingel & förfriskningar.

 

Den 7 oktober firades releasen av skriften TORSHÄLLA UNDER NYBY BRUKS ROSTFRIA EPOK 1945-2001 av ca 60 deltagare. En hel del diskussioner ägde rum under mingel och förfriskningar, efterom många Nybyiter hörsammat kallelsen.

 

2016

Årsmötet ägde rum den 13 mars kl. 15:00. Mötet kombinerades med release av publikationen "NÄR DÅ VAR NU" Torshälla från forntid till år 1717, det 3:e bidraget i stadens intressanta historia, och samlade nästan 70 medlemmar.

 

Den 12 juni var det dags för release av den 4:e publikationen "NYBY BRUKS LIBERGS-EPOK", se inbjudan. Trots söndagens fina sommarväder, samlades nästan 50 medlemmar i Kronokvarnen.

Förutom kort presentation av Benny Flodin gav Torshälla stads nye förvaltningschef Ingrid Sköldmo en uppskattad information om planerna inför jubileumsåret. Mingel och värdefull diskussion gav fina uppslag till aktiviteter m.m. inför 2017.

 

Den 5:e publikationen STADEN VID FORSEN presenterades den 9 oktober - se inbjudan i högra spalten och under fliken Informa-tionsmöten. Mötet på Holmens gamla skola samlade nästan 60 deltagare som fick en kort resumé av Östen Belin.

 

Mötet besöktes också av Torshälla nämnds ordf. Lars-Göran Karlsson (S) och före-trädare för MP Magnus Arreflod och för V Alar Kuutmann som gav sina synpunkter på hur Torshälla stads framtida nämnd bör se ut. Eftersom mötet tillät frågor drog tiden iväg mera än beräknat, men alla verkade trivas trots tidsöverdraget.

 

Aktuellt senhösten 2016

Ett intensivt arbete pågår nu under hösten med skriften TORSHÄLLA STADS NÄRINGSLIV 1717-1967 (alt. 2017) som fått namnet

STADEN I TID OCH OTID - Torshällas senaste 300 år 1718-2017. 

och en med arbetsnamnet MÄLARBADENS, WÄSBY SLOTTS , VÄSBYHOLMS HERRGÅRDS OCH DESS SÄTERIS historia.

 

Tillsammans med Torshälla stads förvaltning och projekt TORSHÄLLA 700 ÅR arbetar vi med förslag till en TIDSLINJE över minst 700 år att placeras nere vid hamnen och ca 3 st informationsstationer med preliminär placering på Holmberget, vid Kvarnen/Rådhustorget och vid hamnen. 

 

2015

Den 16 oktober utkom skriften ADOLF ZETHELIUS GRUNDAREN AV NYBY BRUK 1829 vid en release i Kronokvarnen och

 

2014

Vår första skrift om HOLMENS 900-åriga Historia presenterades vid ett medlemsmöte på Holmens skola den 20 februari