Kortfattad Projektbeskrivning av Sällskapets arbete 2016

Som historieintresserad ideell organisation vill vi bidra till valet av vad som kan belysas i en

jubileumsutställning celebrerande Torshällas 700-års jubileum som stad 2017. 

 

Vi arbetar med att ge ut ett antal publikationer, främst om bygdens näringsliv under 900 år,  

ur vilka det skall gå att välja vad som kan belysas i en jubileumsutställningen under 2017:

 

1)    Holmens 900-åriga historia. En 20 sidig broschyr blev klar i februari 2015.

2)    Adolf Zethelius grundaren av Nyby Bruk. Trycktes i augusti 2015.

3)    NÄR DÅ VAR NU Torshälla från forntid till åe 1717.  Klar i  januari 2016

4)    Nyby Bruks Libergsepok 1882-1944. Klar juni 2016

 

5)    Vattenvägarnas betydelse för ortens näringsliv. Release i oktober 2016

6)    Torshälla stads näringsliv ca 1717-1950. Planerad utgivning hösten  2016

7)    Mälarbadens/Wäsby slotts historia. Trycks under sommaren 2016.

8)    Nyby frälsegårds och säteris historia. Planeras hösten/vintern 2016

9)    Nyby Bruks 7 rostfria (vita) epoker från BE till Outokumpu. 3 skrifter planeras till årsskiftet

10)  Nyby Bruks fotoarkivs räddande ur soptunnorna, dess omhändertagande och användning.

        Planeras till slutet 2016.

 

Torshälla i  september 2016

Styrelsen