Vårt medlemsantal under 2017 närmade sig 200 personer och

under jubileumsåret passerades 200-gränsen inräknat alla familjemedlemmar.

 

Aktuell styrelse under jubileumsåret 

 

styrelsen under jubileumsåret