• Torshälla kyrka
  • Holmens gård 2014
  • Bergströmska innergården
  • Tors bockar i belysning
  • Nyby Bruk 1872 - Litografi av tyskfödde A. Nay
  • Torshälla Stad - Grafs karta från 1783
  • Kronokvarnen 1870
  • Torshella 1689 - från ramen på Gripenhielms Mälarkarta
  • Kopparstick SUECIA ANTIQUA av Erik Dahlberg 1670-tal

 

Torshälla Nyby Historiska Sällskap (TNHS) har upphört som förening och dess tillgångar har övertagits av Torshälla hembygdsförening S:t Olofs Gille - se protokollet från det extra årsmötet och överlåtelsehandlingen.

De båda hemsidorna www.tnhs.se och www.sanktolofsgille.se kommer att fusioneras till en helt ny hemsida som vi hoppas kunna öppna under augusti 2018.

Den avgående styrelsen i TNHS den 20 maj 2018