• Nyby Bruk 1872
  • Torshälla 1783
  • Kronokvarnen 1870
  • Holmens gård 1940-talet
  • Torshella 1689
  • Kopparstick SUECIA ANTIQUA av Erik Dahlberg 1670-tal

 

Torshälla Nyby Historiska Sällskap (TNHS) har upphört som förening och dess tillgångar har övertagits av Torshälla hembygdsförening S:t Olofs Gille - se protokollet från det extra årsmötet och överlåtelsehandlingen.

De båda hemsidorna www.tnhs.se och sanktolofsgille.se kommer att fusioneras till en helt ny hemsida som vi hoppas kunna öppna under juni 2018.

Den avgående styrelsen i TNHS den 20 maj 2018