• Nyby Bruk 1872
  • Torshälla 1783
  • Kronokvarnen 1870
  • Holmens gård 1940-talet
  • Torshella 1689
  • Kopparstick SUECIA ANTIQUA av Erik Dahlberg 1670-tal

Välkommen till Torshälla Nyby Historiska Sällskap                       

TORSHÄLLA STADS 700-ÅRIGA JUBILEUMSÅR från 2017-02-24 går nu mot sitt slut och den 2018-02-24 fyllde staden 701 år.

Aktuellt:

Årsmötet kombinerat med releasen av den 10:e och sista historiska utgåvan TORSHÄLLAS TIDSLINJE från Istid till Nutid söndagen den 25 mars kl. 15:00 i Kronokvarnen samlade ca 50 medlemmar. 

Vid årsmötet togs första beslutet av två att upplösa föreningen. Det andra mötet hålls den 20/5, allt enligt stadgarna, då föreningens "överskott" överföres till hembygdsföreningen S:t Olofs Gille.

 

IMG_2355   IMG_2358

Bilden visar utdelningen av skriften Tidslinjen á 50 kr och tidskrifts-samlaren (gratis) för samtliga 10 skrifter under mingelpausen

 

Den 18 februari hölls releasemöte i Kronokvarnen för vår 9:e skrift TORSHÄLLA OCH OUTOKUMPU NYBY 2001-2017.

Ca 50 medlemmar deltog trots att Tre Kronor spelade match i OS.

 

Den 15 april förrättades invigningen av vår Jubileumsutställning "TORSHÄLLAS TIDSLINJE från istid till nutid".

Se bildspel under fliken DELPROJEKT 

 

Invigning tidslinjen

Ca 60-70 personer deltog när vår ordf. Rolf Forssell kort informerade om Tidslinjens tillkomst och Torshälla kommundelsnämnds vice ordf. Eine Ikonen förrättaede invigningen och lät täckelsen falla.  Under studiet av vår historia bjöds som vanligt mingel & förfriskningar.  

  

PrisInformation 

Eftersom föreningen upphör under våren 2018 uttas ingen årsavgift för 2018. Priset för den 9:e och 10:e skriften, liksom de tidigare, har satts till 50 kr/st. Samtliga skrifter under fliken DELPROJEKT kan beställas av föreningen och betalas till

  • Vårt Bankgiro är 166-3848 
  • Ange på avin: namn, adress telefon nr och din e-mail-adress.

Rolf Forssell (ordf.)                                  Benny Flodin (vice ordf.) 

Bråvallavägen 5                                        August Stålbergs väg 18B

64436 TORSHÄLLA                                  64436 TORSHÄLLA

016-343013, 070-8384112                    016-343566, 070-6565454

bennyflodin@telia.com                          rolf.v.forssell@gmail.com

 

Medlems-/Informationsmöten 2014-15-16-17

 

 

   Notera att information/bilder visas både under Huvud- och Underrubrikerna när man klickar på dessa!

Torshälla Nyby Historiska Sällskap

Jubileumsutställningens Vänner

Organisationsnr 802471-1932

Bankgiro: 166-3848

tfn Kansli: 070-838 41 12

Hemsida: www.tnhs.se